Extra årsmöte!

Tid: Måndag 6/11 kl 17:45
Plats: Norrköpings Motorstadion (ICA Maxi arena) Klubbstugan

Agenda:
1. Mötets öppnande
2. Fastställande av röstlängd

3. Val av ordförande och sekreterare för mötet.

4.  Val av 2 (två) justerare tillika rösträknare samt justera extra årsmötets protokoll.
5. Fråga om mötet är i laga ordning utlyst.
6. Fastställande av föredragningslista

7. Val av revisor

8. Övriga frågor

Du gillar kanske också...