Policy Sociala medier

Idag har nästan alla organisationer och företag en närvaro i sociala medier, och chansen är alltså stor att de aktiva inom organisationen också finns i de sociala medierna. Det behövs därför riktlinjer för hur de aktiva ska förhålla sig till den sociala webben för att klargöra vad som gäller. Vargarna Speedway som ideell organisation har ingen IT-policy som täcker in området, varav detta dokument skapas som en policy för sociala medier.

En policy av denna karaktär är inte till för att begränsa medarbetarnas användande av webben utan är till för att ge riktlinjer och rekommendationer för hur man ska bete sig och använda sig av webben på bästa sätt som aktiv i en organisation. Det är viktigt då gränsen mellan ”privat- och arbetsliv” är på väg att suddas ut och är speciellt luddig i denna typ av organisation.

Det är av vikt att ha en policy då det kan undvika många misstag eller problem innan de händer, och om de händer finns det en policy att stödja sig på.

Vargarnas närvaro i sociala medier är viktig då vi vill vara en förening närvarande i många kommunikationskanaler och dessa råd och riktlinjer för sociala medier riktar sig främst till dig som är förtroendevald och har ett engagemang i sociala medier.

Då det som sagt är en skör linje mellan den professionella och privata världen på internet är det lätt hänt att även fast du talar som privatperson kan det uppfattas som att det är Vargarnas åsikter du ger uttryck för i sociala medier. För att förhindra detta är det viktigt att:

Du är uppriktig med vem du är och att du är aktiv inom föreningen Vargarna Speedway.

Försök så långt det går att hålla isär rollerna när du yttrar dig som privatperson eller som representant för Vargarna Speedway.

Tänk på att det finns sådant som inte ska publiceras på grund av sekretess eller andra skäl. Det finns information som inte är allmänt känd och denna skall inte publiceras eller diskuteras innan den offentliggjorts av korrekt person.

Tala sanning: var öppen för kritik och förstärk gärna dina argument med något faktabaserat.

Behåll lugnet: ge dig inte in i onödiga diskussioner där personers uppenbara uppsåt är att provocera. Tänk på att det ibland är bäst att ignorera en åsikt och inte skänka den trovärdighet genom att svara.

Norrköping 2023-01-02