Kansliet

Vi har i dagsläget ingen anställd kanslist på plats. Ansvarig för kansliet är just nu Emma Asplund Nyrén.

Kansliärenden skickas via Mail till kansli.vargarna@gmail.com

 Adress
Vargarna Speedway
Motorstadion Kråkvilan
605 92 Norrköping