Styrelsen

Ordförande

Michael Olsson

Mail: michael.vargarna@gmail.com

Vice Ordförande

Richard Gunnarsson

Ledamöter:

Emma Asplund Nyrén

Mats ”Lillis” Erixon

Patrik Andersson

Mikael Jarl