Banan

Info om banan på Ica Maxi Arena!

 Inför säsongen 2015 byggdes banan om, där vi breddade kurvorna med ca 1.5 meter inåt samtidigt som banans dränering gjordes om.

Banans nya mått:

Banlängd: 271 meter

Banrekord: 56.1 sekunder, Kim Nilsson 2016-07-21

 Gamla banans mått:

Banlängd på ”gamla banan”: 279 meter
Banrekord på ”gamla banan”: 57.0 sekunder, Tony Rickardsson 1998-06-30 & Jason Crump 2010-08-10

 Banlängd, 80cc: 146 meter
Banrekord, 80cc: 46.9, Oscar Holstensson, 2016-09-18