Arbetsdag på lördag!

Förberedelser inför säsongen är i full gång och det behövs även arbetas med olika saker på bana och anläggning inför säsongen. Bland annat har förberedelserna börjat för att sätta upp ett nytt luftstaket av ett nytt fabrikat. På Lördag har vi arbetsdag där alla är välkomna, oavsett om man är medlem, funktionär eller supporter att…

Detaljer

Kallelse till årsmöte 5 april

Datum: 2016-04-05 Tid: 19:00 Plats: klubbhuset på Ica Maxi Arena Föredragningslista: Mötets öppnande Val av ordförande och sekreterare Fastställande av röstlängd Godkännande av dagordning Val av 2 (två) justerare tillika rösträknare att jämte ordförande justera protokoll Frågan om mötet är i laga ordning utlyst Styrelsens verksamhetsberättelse Revisorernas verksamhetsberättelse Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen 2015 Budget…

Detaljer