Kallelse till årsmöte 5 april

Datum: 2016-04-05 Tid: 19:00 Plats: klubbhuset på Ica Maxi Arena Föredragningslista: Mötets öppnande Val av ordförande och sekreterare Fastställande av röstlängd Godkännande av dagordning Val av 2 (två) justerare tillika rösträknare att jämte ordförande justera protokoll Frågan om mötet är i laga ordning utlyst Styrelsens verksamhetsberättelse Revisorernas verksamhetsberättelse Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen 2015 Budget…

Detaljer

Så var lördagens kick-off [text + bilder]

Under lördagen samlades samtliga förare (förutom Henrik Bergström som spelade handbollsmatch), ledare och styrelse för 2016 års kick-off. Dagen började ute i klubbhuset på Ica Maxi Arena för en i Vargarna klassisk sopplunch – bestående av gulaschsoppa och smörgåsar. Där hade förarna och lagledningen ett bra snack. Målet är givet med det lag vi har byggt…

Detaljer

Rasmus Brobergs överklagan avslagen

Tillsammans med Masarna, Smederna och Västervik hjälpte Vargarna den 21-årige talangen i att överklaga domen om avstängning mellan 15 april och 15 juni efter en omtalad incident i depån i Nyköping när Vargarna besökte Griparna i somras. Tyvärr blev överklagan avslagen av Riksidrottsnämnden med följande motivering: Disciplinnämnden har till grund för sitt beslut endast lagt…

Detaljer