Då vi inte har någon anställd kanslist i dagsläget hänvisar vi all kontakt med kansliet via mail som läses dagligen.

 

Adress
Vargarna Speedway
Motorstadion Kråkvilan
605 92 Norrköping
Tel: 011-18 20 20 // 079 348 13 43

Mail: kansli.vargarna@gmail.com