Säsongskort

Nu är säsongskorten till försäljning! Säsongskorten gäller samtliga hemmamatcher i grundserien: Omgång 1 (2016 – 05 – 12) Vargarna – Valsarna Omgång 4 (2016 – 06 – 02) Vargarna – Västervik Omgång 6 (2016 – 06 – 23) Vargarna – Griparna Omgång 8 (2016 – 07 – 14) Vargarna – FNC Gnistorna Omgång 9 (2016…

Smederna i kris – ber om hjälp

Smederna är i en ekonomisk kris. Mer om deras situation på deras i ett pressmeddelande. Vargarna har själva varit där i ekonomisk knipa. Vi hjälper därför till att dela Smedernas Swish-kampanj. Varje speedwayklubb är viktig och vi är måna om Smedernas fortsatta existens. Vi önskar Smederna ett stort lycka till med sin kampanj och att…

Hela styrelsen som årsmötet röstade fram

På tisdagens årsmöte blev det flera förändringar i styrelsen mer än Marcus Werngren som valdes till ny ordförande. Efter styrelsens konstituerande möte så ser styrelsen ut såhär fram till och med nästa ordinarie årsmöte: Ordförande: Marcus Werngren Vice ordförande: Leif Tyrén Sekreterare: Calle Waller Ledamot: Mats “Lillis” Erixon Ledamot: Lars Thalinsson Ledamot: Rickard Gunnarsson Ledamot:…

Kallelse till årsmöte 5 april

Datum: 2016-04-05 Tid: 19:00 Plats: klubbhuset på Ica Maxi Arena Föredragningslista: Mötets öppnande Val av ordförande och sekreterare Fastställande av röstlängd Godkännande av dagordning Val av 2 (två) justerare tillika rösträknare att jämte ordförande justera protokoll Frågan om mötet är i laga ordning utlyst Styrelsens verksamhetsberättelse Revisorernas verksamhetsberättelse Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen 2015 Budget…