Medlemsavgift 2022

Bästa Vargmedlem! Det börjar bli dags att betala medlemsavgift för 2022 för fortsatt medlemskap i klubben. Utskick har skett via mail till de medlemmar vi har mailadress till. Om du är medlem men ej fått utskick via mail, vänligen skicka din mailadress till kansli.vargarna@gmail.com så att vi kan registrera den i vårt register! Obs! Om…